Een bedrijfsongeval meegemaakt? Dit moet je doen.

Heb jij je wel eens afgevraagd wat je moet doen bij een bedrijfsongeval? En valt er eigenlijk precies onder een bedrijfsongeval, waarvoor kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld en hoe gaat het precies in zijn werk? Misschien heb je zelf wel eens een bedrijfsongeval meegemaakt, of ken je iemand die in deze situatie heeft gezeten. Mogelijk is daarbij hulp ingeschakeld van een letselschade advocaat. Voor hulp bij jou in de buurt kun je online eens zoeken op letselschade advocaat Utrecht” of een kijkje nemen op Letselschade.nl. Ondanks dat de meeste mensen niet te maken zullen krijgen met zo’n soort situatie is het zeker belangrijk om te weten wat je moet doen wanneer dit zich voordoet. Als je weet wat je rechten zijn en welke acties je moet ondernemen weet je zeker dat het goed wordt afgehandeld.

 

Bedrijfsongeval of beroepsziekte?

Er zijn twee zaken die goed onderscheiden moeten worden, namelijk een bedrijfsongeval en een beroepsziekte. Een bedrijfsongeval wordt ook wel een arbeidsongeval genoemd en is een ongeluk dat tijdens het werk is gebeurd en waardoor de werknemer verwondingen heeft opgelopen of zelfs is overleden. Denk hierbij aan het uitglijden over een gladde vloer of een hand die bekneld raakt in een machine. Deze verwondingen kunnen zo ernstig zijn dat de werknemer mogelijk arbeidsongeschikt wordt. Een beroepsziekte daarentegen is een ziekte die een werknemer krijgt door zijn werk of door de arbeidsomstandigheden. Dit kan gebeuren door het werken met gevaarlijke stoffen zoals asbest of oplosmiddelen. Gezondheidsklachten kunnen ook ontstaan door voortdurende zware lichamelijke of geestelijke belasting. In beide gevallen kan een werkgever aansprakelijk worden gesteld.

 

Aansprakelijkheid

Iedere werkgever heeft een zorgplicht. Dit betekent dat hij moet zorgen voor een veilige werkplek, ziekte en ongevallen zoveel mogelijk moet voorkomen, uitleggen hoe veilig gewerkt kan worden en controleren of de werknemers veilig werken. Als de werkgever zich niet aan de zorgplicht heeft gehouden, dan is hij aansprakelijk voor de schade. Je dient dan wel te bewijzen dat je schade hebt. Als de werkgever zich wel aan de zorgplicht heeft gehouden, dan is hij niet aansprakelijk. Soms moet de werkgever bewijzen dat de schade niet door het ongeval komt.

 

Schadevergoeding

Als een bedrijfsongeval zich heeft voorgedaan moet de werknemer dit altijd melden bij de leidinggevende of werkgever. Hij is vervolgens verantwoordelijk voor de melding bij de Inspectie SZW wanneer er sprake is van een ernstig ongeval. De werknemer heeft in zo’n geval waarschijnlijk recht op een schadevergoeding. Het verhalen hiervan is alleen niet eenvoudig. Voor een schadevergoeding bij bedrijfsongeval kun je het best beroep doen op een letselschade advocaat. Hij zal hulp bieden bij het verhalen van een vergoeding voor materiële en immateriële schade. Denk hierbij aan het verlies van inkomen, medische kosten, reiskosten, mantelzorg, studievertraging en smartengeld.

Geef een reactie